Menu

Articol

Antreprenorii cărăşeni primesc o mână de ajutor prin parteneriatul Start-up Nation

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin și firma Red Vision din Cluj Napoca  au demarat  un   parteneriat  pentru  a  facilita  accesul  cât  mai  multor antreprenori  sau  potențiali  antreprenori  la  finanțarea  oferită  de  programul  Start-up Nation.

„Am decis să continuăm un demers început în anul 2016, momentul în care am depus primul proiect Start-up Plus, și să asigurăm servicii de formare și consultanță unui număr cât mai mare de antreprenori. Ne propunem să dezvoltăm o relație pe termen lung cu un segment extrem de vibrant, și anume cel al start-up-urilor, din care să avem cu toții de câștigat. Concret,  acest  parteneriat  se  materializează  într-un  set  complet  de  servicii  necesar oricărui antreprenor pentru accesarea programului Start-up Nation”, ne-a mărturisit Petru Buzzi, directorul C.C.I.A. Caraş-Severin.

Start-up Nation este un program guvernamental inițiat în anul 2017 de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat care are ca principal obiectiv stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pa piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii inovative.

În anul 2017 au fost finanțate prin program un număr de 20.000 de noi afaceri în cele mai diverse domenii, iar pentru 2018 a fost alocată o sumă de 700 de milioane de lei.

Start-up Nation este un program destinat atât celor aflați la început de drum cât și antreprenorilor consacrați ce își propun să își dezvolte noi afaceri.

Beneficiarii eligibili sunt societățile comerciale înființate după data de 30 ianuarie 2017 ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (selectie): sunt  înregistrate  conform  Legii  nr.31/1990  privind  societăţile,  republicată, cu  modificările  şi  completările ulterioare; au capital social integral privat; asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program, decât cu  o singură societate; codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată; nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare; nu au depăşit plafonul de ajutor de minimis de 200.000 de Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele de minimis.

Prin program se finanțează achiziționarea de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor,  imprimantă  /copiator  /multifuncţională, inclusiv  sisteme  portabile,  licenţe  necesare  desfăşurării activităţii, sisteme audio-video (minim 50% din totalul cheltuielilor eligibile), achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice etc., achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ etc.

Programul pentru anul 2018 va fi lansat în perioada aprilie – mai și asigură o finanțare nerambursabilă de maxim 200 de mii de lei cu o intensitate a sprijinului de maxim 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Powered by Jasper Roberts - Blog