Menu

Articol

C.C.I.A. Caraş-Severin, în faţa unui proiect de opt milioane de lei

Începând cu 12 ianuarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest”, ce se derulează pe o perioadă de trei ani, între 12 ianuarie 2018 și 11 ianuarie 2021.

Potrivit, preşedintelui CCIA Caraş-Severin, Petru Buzzi, proiectul, are o valoare de 8.353.615,81 lei, din care 7.100.573,44 lei din Fondul Social European și 1.253.042,37 lei din Bugetul național.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”. Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană’’.

Petru Buzzi spune că „Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale,sprijinirea initiațivelor antreprenoriale ale acestora și creșterea sustenabilă a ocupării in Regiunea Vest, prin inființarea și susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană din regiune. Proiectul iși propune inființarea, sprijinirea și asigurarea sustenabilitații pentru minim 36 întreprinderi și crearea a peste 72 locuri de muncă”.

În cadrul proiectului va fi selecționat grupul țintă, format din cel puțin 320 de persoane între 18 și 65 de ani (angajați, persoane inactive, șomeri) care au domiciliul în mediul urban sau rural din Regiunea Vest și intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană din regiune. Nu pot face parte din grupul țintă tinerii între 18 și 24 de ani care nu au un loc de muncă, precum și pensionarii.

„Într-o primă etapă, care va dura 12 luni, aceste persoane vor participa la cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri. În urma unei evaluări, vor fi selecționate cele mai bune 36 de planuri de afaceri care pot primi o finanțare de maxim 40.000 de euro. Planurile de afaceri care vor îndeplini criteriile de eligibilitate trebuie să fie viabile și de calitate, să asigure succesul și sustenabilitatea afacerilor viitoare, să contribuie la ocuparea unui număr cât mai mare de persoane, să respecte principiile dezvoltării durabile și să contribuie la realizarea temelor secundare ale POCU’’, a precizat astăzi, într-o conferinţă de presă, managerul de proiect, Alexandru Buzzi.

Ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, în a doua etapă a derulării proiectului, de 18 luni, vor fi furnizate fiecărui participant servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru asigurarea înființări și demarării funcționării afacerii. În această etapă va fi acordat ajutorul de minimis, reprezentând 75% din suma solicitată, pentru inițierea și funcționarea afacerii. A doua tranșă va fi solicitată numai dacă în primele 12 luni de funcționare, întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din prima tranșă acordată.

Etapa a treia, cu o durată de șase luni, va consta într-un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerii finanțate pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.

Alte informații relevante despre avantajele participării la proiect, oportunitățile oferite prin serviciile furnizate și principalele condiții pentru a beneficia de aceste servicii și de ajutorul de minimis vor putea fi găsite pe site-ul dedicat proiectului, precum și pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Powered by Jasper Roberts - Blog