Menu

Articol

1 Comentariu

GEC Nera numără cioatele rămase în urma tăierilor ilegale de arbori

Organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, GEC Nera Oraviţa a solicitat Comisariatului Judeţean Caraş–Severin al Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzii Forestiere Timişoara şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş–Severin puncte de vedere în legătură tăierile ilegale de arbori care s-au făcut în Aria Specială de Protecţie Avifaunistică (ASPA) Divici – Pojejena, cu amploarea cea mai mare în stânga  pârâului Radimna,  în vecinătatea podului de pe şoseaua DN 57A.

ASPA Divici – Pojejena este zonă de protecţie integrală aparţinând Parcului Natural Porţile de Fier a cărui perimetru a fost precizat prin Planul de Management al Parcului.

„Deşi suntem într-o zonă de protecţie integrală din parc, Comisariatul Judeţean Caraş–Severin al Gărzii Naţionale de Mediu a pasat responsabilitatea răspunsului Gărzii Forestiere Timişoara. În final, un raspuns către GEC Nera a fost oferit doar de Garda Forestieră Timişoara, iar în răspuns se spune că au fost identificate două cioate pe terenuri aparţinând unor propietari privaţi, şi s-a cerut sprijin Primăriei Pojejena pentru identificarea propietarilor”, se spune într-un comunicat de presă al GEC Nera.

Potrtivit reprezentanţilor ONG-ului orăviţean, în primul rând este vorba de cel puţin treizeci de  cioate (dup[ cum rezultă din fotografiile făcute în luna martie a acestui an)şi o cantitate mare de PET-uri, iar în al doilea rând, nu se pomneşte nimic de vinovăţia principală a  RNP Romsilva care este responsabilă de realizarea activităţilor de protecţie şi conservare a naturii în zonele de protecţie integrală.

În al treilea rând, susţin activiştii  orăviţeni, dacă este vorba de propietari privaţi ai terenurilor pe care s-au produs tăierile, aceştia nu a încheiat vreun protocol de administrare în baza Legii Ariilor Naturale Protejate a terenurilor proprii incluse în parc şi nici nu au primit până în prezent vreo compensaţie pentru restricţionarea dreptului de folosinţă în urma includerii terenurilor într-o zonă de protecţie integrală. Până la apariţia de reglementări care să lămurească acest aspect, Administraţia PN Porţile de Fier  rămâne responsabilul de facto şi de jure a activităţilor de protecţie şi conservare a naturii pe aceste terenuri.

„Poate RNP Romsilva, în interiorul căreia funcţionează administraţia PN Poarţile de Fier,  va spune că este un mizilic la cât a aprobat să se taie în parcurile naţionale Domogled – Valea Cernei sau Semenic – Cheile Caraşului. Nu trebuie uitat însă că, PN Porţile de Fier este parte a Convenţiei  Internaţionale de la Ramsar şi a reţelei europene Natura 2000 prin zonele umede de pe malul Dunării de genul ASPA Divici – Pojejena. Acest caz, alături de depozitarea de gunoaie şi poluarea cu praf de deşeuri miniere a rezervaţiei Ostrovul Moldova Veche precum şi de cantităţile mari de PET-uri aduse de râul Nera în rezervaţia Balta Nera – Dunăre, incluse deasemenea în parc, ar putea creea statului român probleme în cadrul acestor două organisme internaţionale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ţinând seama de aceste nereguli, GEC Nera solicită intervenţia Ministerului Mediului şi a Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru a stopa dispreţul cu care RNP Romsilva tratatează PN Porţile de Fier din subordine precum şi pentru a stopa superficialitatea cu care acţionează autorităţile cu responsabilităţi directe în combaterea agresiunilor împotriva acestui parc.

Comentarii

Powered by Jasper Roberts - Blog