Menu

Articol

Grupul GLAAITL şi proiectul „Pedalăm pentru vârstnici”

La Alba Iulia va avea loc, în data de 13 septembrie, prima întîlnire a Grupului de Lucru pentru Asigurarea Accesului la Înigriirile pe Termen Lung (GLAAITL), grup multidisciplinar format din medici, juristi, sociologi și asistenți medicali din cadrul: Asociației Caritas Alba Iulia, Asociației de Sprijin Mutual Slatina-Timis, Fundației Crucea Alb-Galbena Buzău, Asociației Medicale Române, Centrului Național pentru Studii în Medicina de Familie, ADR Vlaanderen-Belgia.

GLAAITL îşi propune să atragă atenția atât decidenților politici cât și populației asupra gravității acestui fenomen și a necesității identificării urgente de soluții, să creeze un cadru de discuție între actorii interesați, instituții cu responsabilități în rezolvarea acestui tip de problematici și furnizorii acreditați, pentru identificarea de soluții optime în rezolvarea acestei nevoi acute de servicii socio-medicale, să efectueze o analiză a cadrului legislativ existent și să identifice împreună cu actorii interesați măsuri pentru creșterea accesului geografic, financiar și temporal la serviciile de îngrijire pe termen lung, pentru persoanele vârstince aflate în nevoie, să promoveze soluțiile identificate atît către decidenți politici cît și către populație şi să sprijine inițiative ale decidenților politici dar și ale cetățenilor pentru soluționarea cu celeritate a acestei problematici cu care se confruntă populația vârstnică a României.

Potrivit ec. Pavel Aghescu, prin scăderea natalității și emigrarea masivă a populației de vârstă activă, România suferă una din cele mai accentuate creșteri ale populației vârstnice din Europa, are bătrînii cu pensiile dintre cele mai reduse din Europa, face parte din țările europene cu cea mai slab dezvoltată rețea de servicii de ingrijiri pe termen lung (servicii de tip rezidențial și servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în vârstă) și suferă de o importantă emigrație a cadrelor medicale și de îngrijire - medici, asistenți medicali, îngrijitori la domiciliu.

Mai mult, în România, legislația în domeniile sociale și medicale abordează fragmentat, discontinuu și lipsit de coerență această problemă a asistenței vârstnicului, ceea ce duce la situații care îngreunează activitatea furnizorilor de servicii în acest domeniu. Astfel, în acest moment, furnizorii de servicii pentru vârstnici se confruntă cu o serie de impedimente în oferirea de servicii de calitate – servicii continue, accesibile- fie la domiciliu, fie de tip rezidențial pentru persoanele vârstnice dependente: cerere foarte mare de servicii de la persoane vârstnice ce îndeplinesc condițiile legale de dependență, birocrație crescută a întregului proces cu contractări și raportări separate către multe instituții (CJAS; CJ, APL, etc), finanțare insuficientă.

Demersul GLAAITL este sprijinit de ADR Vlaanderen din Belgia; voluntarii belgieni pedalează pentru al treilea an în cadrul campaniei „Pedalăm pentru vârstnici” pentru a sensibiliza opinia publică din România asupra necesității dezvoltării acestor servicii de îngrijire pe termen lung. Ei au avut ca punct de pornire Slatina-Timiș și își vor închiea traseul în Alba Iulia in 13/14 Septembrie 2018, după 7 zile și 1000 km prin Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Arges, Alba.

Powered by Jasper Roberts - Blog