Menu

Articol

La Moldova Veche, Dunărea a ajuns precum haldina de gunoi a orașului

La  sfârșitul lunii iunie, Grupul Ecologic de Colaborare NERA, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a realizat o monitorizare a stării mediului în interiorul Parcului Natural Porţile de Fier într-o zonă incluzând teritoriul oraşului Moldova Nouă şi malul stâng  al Dunării, între localităţile Moldova Veche  şi Coronini.

S-a constatat cu  această ocazie că în dreptul localității Moldova Veche se amenajase o rampă unde se descărcau deșeuri menajere direct în Dunăre.

GEC Nera a trimis adrese Comisariatului Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Bazinale de Apă Banat Timişoara, solicitând puncte de vedere asupra legalităţii celor constatate.

„Prin adresa nr. 1521/15.07.2016 Comisariatul Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale de Mediu (CJCSGNM) a informat că a făcut verificări în teren iar cele constatate de GEC Nera se confirmă.

În acest context CJCSGNM a sancţionat contravenţional operatorul de salubrietate SC IONELA SRL, care a realizat ilegal această rampă. CJCSGNM a dispus ca SC IONELA SRL să transporte eşalonat deşeurile într-un depozit autorizat.

Administratorul albiei minore a Dunării pe care este amplasată rampă de descărcare a deşeurilor urbane, respectiv Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara, nu ne-a furnizat în termen legal un răspuns prin care să ne informeze în legătură demersurile demarate pentru stoparea unor asemenea activităţi.

Ne punem întrebarea firească: cum a putut fi dezvoltată  pe parcusul a 3 ani acestă rampă în timp ce administratorul albiei minore a Dunării nu a observat nimic?“, se arată într-un comunicat al GEC Nera semnat de Doina Mărgineanu..

GEC Nera va monitoriza în continuare realizarea măsurilor de conformare incluse în scrisoarea nr. 1521/15.07.2016 a CJCSGNM  în cadrul implementrii proiectului “Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul Banatului”

                     

Powered by Jasper Roberts - Blog