Menu

Articol

Luna Pădurii, luna conştientizării masive!

Autor: 

În perioada 15 martie – 15 aprilie Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin informează publicul interesat de celebrarea Lunii Pădurii.

Luna Pădurii constituie unul din cele mai importante evenimente ecologice marcate de către iubitorii naturii în fiecare an între 15 martie şi 15 aprilie. Această perioadă are o semnificație aparte fiind denumită, într-un mod sugestiv, şi ,,Sărbătoarea sădirii arborelui”, ea căpătând valenţe deosebite atât prin prisma importanţei procesului în sine cât şi a importanţei sădirii, în sufletele tuturor, a sentimentului de dragoste şi respect pentru pădure, pentru păstrarea, perpetuarea pădurii şi menţinerea echilibrului ecologic necesar unei vieţi normale şi sănătoase.

Importanţa pădurilor trebuie subliniată prin rolul esenţial pe care îl au, la nivel global, fiind cel mai complex ecosistem cunoscut în protecţia solului împotriva eroziunii, a alunecărilor de teren și deşertificării, prin îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, prin ameliorarea factorilor climatici dăunători, în menţinerea echilibrului ecologic, creând astfel un cadru natural favorabil pentru odihnă şi recreere, atât de necesare omului modern.

Această sărbătoare îşi are începuturile încă din 1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în Statele Unite, ca urmare a despăduririlor tot mai accentuate. În România, prima dată a fost organizată în 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucţiei Publice, sub denumirea „Sărbătoarea sădirii arborelui”.

Prin Declaraţia de la Paris, în cadrul celui de-al X-lea Congres Forestier Mondial din 1991, s-a conturat conceptul de dezvoltare durabilă a pădurilor, deosebit de important în a combate efectele negative ale impactului oamenilor asupra pădurilor. Acest concept urmăreşte găsirea unor metode durabile de gestionare a pădurilor şi evitarea interdicţiilor radicale care nu ar face decât să accentueze presiunea oamenilor asupra pădurilor. Gestionarea durabilă înseamnă tăierea planificată a arborilor, în funcţie de starea pădurii, de funcţiile sale şi de capacitatea de refacere.

Fondul forestier cuprinde o serie de arii protejate forestiere, reprezentative din punct de vedere al biodiversităţii, cu numeroase tipuri de habitate de pădure, de silvostepă și stepă, habitate protejate la nivel european care adăpostesc specii lemnoase de o valoare ecologică excepţională. Ariile naturale protejate fac parte şi din reţeaua ecologică europeană Natura 2000, a cărui scop principal este de a opri declinul biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase și periclitate specii de habitate de interes european.

Rezervaţiile forestiere în judeţul Caraş-Severin ocupă o suprafaţă de 9422,5 ha: în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului (Rezervaţia Bârzăviţa - 3406,90 ha), în Parcul Naţional Cheile Nerei – Beiuşniţa (Rezervaţia Ducin - 260,70 ha), în Parcul Naţional Domogled Valea Cernei (Rezervaţia Belareca -1665,70 ha; Rezervaţia Iardaştiţa - 501,60 ha). Rezervaţii care nu sunt incluse în parcurile naturale/naţionale: Pădurea Pleşu -1980 ha, Pădurea Ezerişel  - 120 ha, Rezervaţia Groposu – 883,6 ha, Rezervaţia Rusca Montană – 604 ha.

Program de conştientizare. Şi de plantare, dacă permite vremea

Cu ocazia celebrării Lunii Pădurii, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin se va implica, în colaborare cu unităţile de învăţământ din județ şi Direcţia Silvică Caraş-Severin, în desfăşurarea unei serii de acţiuni de conştientizare, activităţi care vor pune accent pe rolul pădurii în viaţa oamenilor, dar şi pe necesitatea protecţiei acestora.

Acţiunile ce se vor desfășura după următorul program:

19 martie - Colegiul Național „Mirecea Eliade” Reșița – elevii claselor V-VIII- fosta Școală Gimnazială nr. 12 Reșița;

26 martie - Școala Gimnazială nr. 8 Reșița

18 aprilie - Școala Gimnazială „Petre Sava Băleanu” Văliug - acțiune de plantare în zona Lacului Breazova, în parteneriat cu Ocolul Silvic Văliug și TMK Hydroenergy Power SRL, parte a Grupului CEZ în România - dacă vremea ne va permite.

Cu deosebită consideraţie,

Director Executiv: Marius VODIȚĂ
Şef Serviciu CFM: Albert Petru Sereș
Redactat: Mirela Ianoși

Powered by Jasper Roberts - Blog