Menu

Articol

Mai bine mai târziu decât niciodată: CNAS semnează contractele cu furnizorii săi

La trei luni de la începutul anului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aplică prevederile HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 270/2018), precum și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii de Guvern menționate (act normativ aflat în curs de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I).

„Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna aprilie 2018. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30 aprilie. Pentru furnizorii care la data de 31 aprilie se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, contractele pe anul 2017 se prelungesc prin acordul părților până la data de 30 aprilie2018, prin acte adiționale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia, urmând ca pe parcursul lunii aprilie 2018 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii“,precizează ec. Mirela Zeman, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin. 

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a acesteia).

Pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate se fac aplicabile prevederile art. 196 din HG nr. 140/2018 aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2018.

Powered by Jasper Roberts - Blog