Menu

Articol

1 Comentariu

Marian Apostol, atac dur la Curtea de Conturi: „Sunteţi mândri de voi?”

Marian Apostol, liderul Filialei Caraş-Severin al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel ALFA, a organizat, ieri, o conferinţă de presă, în care şi-a prezintat opinia cu privire la „abuzurile Curţii de Conturi” exercitate împotriva unor salariaţi din sistemul bugetar, mulţi cu salariul minim pe economie, cărora Curtea se străduieşte cu toate forţele să le ia sporurile şi ca aceştia să plătească din urmă „veniturile necuvenite”. Ca exemplu, astfel de salariaţi sunt şi drumarii de la Primărie, care lucrează la asfaltări cu roaba şi lopata, dar, care, după logica Curţii de Conturi n-ar avea dreptul la sporuri. Subiectul este mai complex, aşa că publicăm integral comunicatul de presă semnat de Apostol, pe care acesta l-a transmis şi Prefecturii Caraş-Severin şi parlamentarilor din judeţ, precum şi unele consideraţii, cel puţin interesante, la adresa lui Nicolae Văcăroiu, şeful Curţii de Conturi la nivel naţional.

COMUNICAT DE PRESA
În atenția Instituției Prefectului - județul CS
În atenția parlamentarilor de CS

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, filiala CS, înţelege că în conformitate cu prevederile din regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, aprobat prin Hotărârea nr. 155/2014 a Curţii de Conturi, această instituţie este singura competentă să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate.

Considerăm însă că este inadmisibil ca în urma controlului efectuat in mai multe judeţe, Curtea de Conturi să constate că angajaţii administraţiei publice locale din unele judeţe au încasat în mod legal anumite drepturi salariale, iar in alte judete drepturi similare, denumite diferit dar respectând spiritul aceleaşi legii, să fie tratate ca ilegale.
Această situaţie a condus la diferenţe salariale majore şi la o evidentă discriminare între salariaţii aceleiaşi autorităţi publice, Curtea de Conturi din Caraş Severin facându-se vinovată de încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Constituţia României potrivit căruia „cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii şi discriminări”.
Discriminarea privind drepturile de natură salarială mai este interzisă atât de art. 5 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cat şi de O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.
Pentru exemplificare trebuie comparate salariile din primăriile Arad, Timisoara, consiliile judeţene respective, versus primăria Resiţa şi Consiliul Judeţean Caraş Severin.
Din punctul nostru de vedere, această atitudine reprezintă un abuz şi este determinat de un exces de putere care permite interpretarea legilor în mod neunitar.
Abuzurile au început să se facă simţite în momentul reîncadrării salariaţilor din administraţia publică locală, avandu-se în vedere statul de personal pe luna ianuarie 2010 şi potrivit art.3, lit. C din Legea-cadru nr. 330/2009, care vizează salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si stipulează faptul că “sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază principiul luării în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi.”

Totodată, prin art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, Guvernul României a stipulat şi faptul că în cazul în care salariile determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă sunt mai mici decât cele stabilite, prin legi sau hotărâri ale Guvernului, pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială.

Prin legile anuale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nivelul salarial stabilit pentru luna decembrie 2009 s-a regasit ca reper la stabilirea salariilor personalului bugetar pentru anii 2010-2016, perioadă în care salarizarea a cuprins şi suma compensatorie cu caracter tranzitoriu pentru a acoperi diferenţa între salariul realizat in luna decembrie 2009, potrivit vechiului sistem de salarizare, şi cel stabilit din ianuarie 2010, în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi ulterior cu legile de salarizare anuală.

Pentru a vedea dacă suma compensatorie i se cuvine unui salariat bugetar, era suficient să compare nivelul salarial realizat în luna decembrie 2009 cu cel din 2010, 2011… făra a lua în considerare creşterile salariale acordate de legiuitor.

În unele judeţe inspectorii curţii de conturi s-au comportat corespunzător, asigurand chiar şi consultanţa necesară pentru ca legea sa fie respectată in integralitatea ei!

În Caraş Severin, anual, prin decizii ale curţii de conturi se impută suma compensatorie, pe motiv ca a fost încadrată ca spor de dispozitiv, inclusă în salariul din anul 2010 şi perpetuată potrivit legilor anuale de salarizare, fara sa se tină cont de faptul ca prin imputarea acesteia salariile astfel obţinute au devenit mai mici decat cel realizat in luna decembrie 2009, situatie pe care art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010 dorea să o impiedice!
Cu privire la aceste aspecte, Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de către România prin Legea nr. 199/1997, prevede la art. 6 alin (2) că „Statutul personalului autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să permită o recrutare de calitate, fondată pe principii de merit şi de competenţă; vor fi prevăzute, în acest scop, condiţii adecvate privind pregătirea, remunerarea şi afirmarea profesională”. După cum se observă această dispoziţie convenţională acordă un statut special salariatilor din administraţia publică locală, autorităţile şi instituţiile publice din care fac parte având dreptul să stabilească în mod autonom şi adecvat sistemul de salarizare, inclusiv sporuri. Ţinând cont de caracterul acestor sporuri ca măsuri de protecţie privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, considerăm că dreptul nostru există în corelaţie cu obligaţia angajatorului de a aloca fonduri pentru acordarea acestora.
Art. 148 alin. (2) din Constituţie prevede: „Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”

Având în vedere acestă situaţie, CNS Cartel ALFA Caraş Severin, solicită Instituţiei Prefectului judeţului Caraş Severin sa faca demersurile necesare către Curtea de Conturi a Romaniei pentru a se remedia greseala din momentul ianuarie 2010 care a determinat acest întreg lanţ de erori şi bătaia de joc la care sunt supusi, de aproximativ sase ani, salariaţii din administraţia locală a municipiului Reşiţa şi a judeţului Caraş Severin! În cazul foarte posibil în care Curtea de Conturi rămâne la fel de rigidă, invităm toate partidele politice parlamentare să promoveze un proiect de lege care să scutească salariaţii de la plata acestor debite.

C. N. S “Cartel ALFA” CS
Preşedinte: Marian APOSTOL

PS. In continuare, CNS Cartel ALFA, filiala Caraş Severin, în calitatea de reprezentant al salariaţilor din administraţia publică a judeţului, se adreseza inspectorilor din cadrul Curţii de Conturi din Caraş Severin, institutie care la nivel national este condusa de fostul prim ministru Nicolae Vacaroiu, om pe care vârsta îl îndreptateste de foarte mult timp sa mearga la pensie dar care continua sacrificiul pentru “binele” Romaniei dupa ce, printr-un simulacru de reforme, a îngropat întreaga economie româneasca, întrebând:
- Voi chiar nu înţelegeţi că un salariat care lucrează ca funcţionar public, cu studii superioare sau chiar medii, are atâtea constrângeri încat este imposibil să-l tratezi ca pe un necalificat de la măturatul stradal!?
- Voi chiar nu înţelegeţi că salariatului din primaria Reşiţa, personal contractual angajat în baza unui contract individual de muncă, nu ai dreptul să-i anulezi sporurile negociate pentru că asfaltează sau deszăpezeşte străzile, vara sau iarna, ziua sau noaptea, în zile de lucru sau în zile de sărbatoare…atunci cand voi închinaţi un pahar de whisky cu prietenii!?
- Voi chiar nu înţelegeţi că nici un primar nu va putea să-si formeze o resursă umană stabilă şi competantă daca voi, cu pretenţiile voastre absurde, hotărăţi ca singurul drept pe care-l au aceşti muncitori este nenorocitul de salariu minim!?
- Aţi epuizat controlul asupra altor mijloace de sifonat bani din buget şi v-aţi orientat strict asupra unor sporuri, aplicate într-un mod transparent şi cu respectarea spiritului legii, nu neapărat al literei ei, care permit un câstig salarial cu una sau doua sute de lei peste salariul minim!?
- Cum se face că de caţiva ani cea mai puternică ofensiva a Curţii de Conturi este cea împotriva salariilor, care oricum sunt la nivelul cel mai redus din UE!?

Aţi transformat salariaţii din administraţia locală în nişte procesomani, sau în oameni care asteaptă cu disperare o amnistie fiscală care să-i ierte de plata unor debite stabilite de voi…cu ignorarea spiritului legii! Daca eraţi de buna credinţă şi observaţi o greseală de încadrare a sporurilor trebuia să asiguraţi consilierea pentru repararea acestei greseli respectand însa ceea ce a dorit legiuitorul (salariatul sa nu aiba un salariu mai mic decat venitul din decembrie 2009)! Dar nu v-a pasat, demonstrând astfel că nu vă interesează respectarea legii ci doar vânatul greşelilor, devenind astfel, in opinia noastră, chiar mai vinovaţi decât cel pe care-i acuzaţi că a greşit!
Din cauza voastră, mii de salariaţi din sistemul de administraţie publică, personal public sau contractual, pleacă acasă cu un salariul sub cel cuvenit, un salariu ce nu-i permite să asigure strictul necesar copiilor şi plata utilitaţilor de stricta necesitate cum ar fi apa, gazul şi energia electrică!

Sunteti mândri de voi?

 

Comentarii

intransigenţi cu funcţionarii din administraţiile locale, nu pregetă să se judece cu instituţia pentru a-şi păstra propriile sporuri. Cât de moral e ca un bugetar să pretindă drepturi doar pentru sine, iar pe ale celorlalţi să le considere abuzive, asta desi aceştia au lefuri de lux în comparaţie cu ale funcţionarilor din administraţia locală,

Adaugă comentariu nou

Powered by Jasper Roberts - Blog