Menu

Articol

Muncă la negru, accidente de muncă şi multe amenzi, bilanţul ITM în luna ianuarie

Inspectorii ITM Caraş-Severin au început în forţă anul 2019, dovadă fiind cele 104 controale efectuate în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă din luna ianuarie. Rezultatul controalelor îl reprezintă cele 293 de măsuri luate pentru remedierea deficienţelor constatate şi amenzile contravenţionale în valoare totală de 111.500 de lei.

Potrivit comunicatului de presă al ITM: „În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 99.500 lei, fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor conţinute de contractului individual de muncă în aplicaţia electronică constituită la nivel naţional REVISAL, neacordarea repausului săptămânal, regulament intern incomplet, neacordare concediu de odihnă, neachitare drepturi salariale, nerepartizarea programului de lucru în cuprinsul contractului cu timp parţial, etc. La 4 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 20 de persoane“.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 12.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: efectuarea controlului medical la angajare şi periodic; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; etc.

În perioada 1-31 ianuarie au fost comunicate şase evenimente soldate cu un deces şi şapte incapacități temporare de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

Powered by Jasper Roberts - Blog